Renginiai

Pasaulinė inkstų diena
2019-03-14 Viešbutis “Crowne Plaza”, M.K.Čiurlionio 84, Vilnius
Nefrologijos forumas 2018
Kardiologija ir inkstų ligos
2015-11-12 Viešbučio „Karolina“ konferencijų centras Sausio 13-osios g. 2, Vilnius
COMPLEMENT MEDIATED DISEASES IN NEPHROLOGY
2015-04-30 Vilnius, Didzioji st. 35/2, hotel “Radisson Blu Royal Astorija”
“Inkstų transplantacija Lietuvoje”
2015-02-24 Viešbučio "Artis" konferencijų centre, Totorių g. 23, Vilnius
Lietuvos inkstų fondo konferencija „Nefrologija ekspertų akimis“
2014-11-14

Pasaulinė inkstų diena

KVIETIMAS DALYVAUTI TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE

“PASAULINĖ INKSTŲ DIENA”

Gerbiami Kolegos,

Kasmet kovo mėnesį minima Pasaulinė inkstų diena. 2019-ųjų diena skirta inkstų sveikatai – prevencijos, šiuolaikiškos diagnostikos bei kokybiško gydymo prieinamumui visiems socialiniams sluoksniams visame pasaulyje. Renginiai, skirti šiai dienai, vyks daugiau nei 150 šalių, taip pat ir Lietuvoje.

Lietuvos inkstų fondas prisijungia prie pasaulinio judėjimo ir organizuoja tarptautinę konferenciją  „Pasaulinė inkstų diena”.

Organizacinio komiteto vardu kviečiame nefrologus, vaikų nefrologus, urologus, gydytojus, dirbančius dializių skyriuose, vidaus ligų gydytojus, šeimos gydytojus, kardiologus, endokrinologus, geriatrus, reumatologus, neurologus, laboratorijos gydytojus, medicinos biologus, chirurgus, klinikinius toksikologus,

anesteziologus-reanimatologus, nefrologijos ir dializės skyrių bendrosios praktikos slaugytojas, dializės inžinierius ir nefrologinius ligonius dalyvauti Pasaulinės inkstų dienos konferencijoje.

Renginio vieta: viešbutis “Crowne Plaza”, M.K.Čiurlionio 84, Vilnius
Renginio data: kovo mėn. 14 d., 2019

Kviečiame palaikyti šią pasaulinę iniciatyvą ir  prisijungti prie 2019-ųjų metų tarptautinės konferencijos „Pasaulinė inkstų diena“. Dalyvavimas nemokamas, tačiau išankstinė registracija būtina.

Pagarbiai,
Prof. Marius Miglinas
VU ligoninės Santariškių klinikos
Nefrologijos centro direktorius
Tel. (8 5) 236 5099
El. paštas marius.miglinas@santa.lt

ORGANIZATORIAI

RĖMĖJAI

PARODOS DALYVIAI

PROGRAMA

11:00 – 12:00 Dalyvių registracija

Bendra gydytojų, slaugytojų ir nefrologinių ligonių sesija

Pirmininkauja: prof. I. A. Bumblytė, prof. M. Miglinas

 

12:00 – 12:15  Konferencijos atidarymas. Prof. M. Miglinas (VU), prof. I. A. Bumblytė (LSMU)
12:15 – 12:45  Nefrologinė pagalba Lietuvoje: kada reikalingas nefrologas? Prof. I. A. Bumblytė (LSMU)
12:45 – 13:15 Modernioji inkstų ligų prevencija: galime daugiau. Prof. M. Miglinas (VU)
13:15 – 13:45 Hepatito C gydymas sergant lėtine inkstų liga ir po inkstų transplantacijos. Dr. A. Buivydienė (VU)
13:45 – 14:15 Ūminis inkstų pažeidimas. Prof. I. Skarupskienė (LSMU)
14:15 – 14:45 Lėtinė inkstų liga ir anemijos gydymas. Dr. L. Rimševičius (VU)
14:45 – 15:30  Pertrauka

 

Gydytojų sekcija

Pirmininkauja: prof. A. Jankauskienė, dr. L. Rimševičius

15:30 – 15:45 Ir nutiko tai: o ką toliau daryti? K. Dačkutė (socialinis partneris)
15:45 – 16:15 Renokardinis sindromas, širdies nepakankamumas: kas naujo? Doc. D. Žaliaduonytė-Pekšienė (LSMU)
16:15 – 16:45 Transplantacija ir gretutinės ligos: kaip pasiruošti? D. Aleknienė (VUL SK)
16:45 – 17:10  Kaulų pokyčiai po inkstų transplantacijos. V. Petrauskienė (LSMU)
17:10 – 17:35 SONG (Standardised Outcomes in Nephrology) iniciatyva: nuo tyrimų iki išeičių. Prof. A. Jankauskienė, K. Ažukaitis (VU)
17:35 – 18:00 Širdies ritmo sutrikimai po inkstų transplantacijos: gydymas ir išeitys. Dr. Neda Kušleikaitė-Perė (LSMU)

 

Slaugytojų ir nefrologinių ligonių sekcija
Pirmininkauja: L. Domarkė, D. Garmuvienė

15:30 – 16:00 Šlapimo rūgštis: ar kenkia hiperurikemija? J. Kurganaitė (LSMU)
16:00 – 16:30 Imunosupresijos toksiškumas: kaip sumažinti? M. Gudynaitė (VUL SK)
16:30 – 17:00 Fizinis aktyvumas sergant lėtinėmis inkstų ligomis. I. Štramaitytė (LSMU)
17:00 – 17:30 Paveldimų inkstų ligų gydymo perspektyvos. A. Čerkauskaitė (VU)
17:30 – 18:00 Dializė ir nėštumas: ar tai įmanoma? S. Anisko (VUL SK)

 

  • Konferencija skirta visų specialybių gydytojams, slaugytojams , dializės inžinieriams, nefrologiniams pacientams
  • Konferencijos organizatoriai: Lietuvos inkstų fondas, Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija
  • Dalyvavimas nemokamas. Bus išduodami universitetiniai (VU dalyvio pažymėjimai (5 val.)

PROGRAM

11:00 – 12:00 Registration

General session
Chairmen: prof. I. A. Bumblyte, prof. M. Miglinas

12:00 – 12:15 Opening ceremony. Prof. M. Miglinas (VU), Prof. I. A. Bumblyte (LSMU)
12:15 – 12:45 Kidney service in Lithuania: the demands on the nephrology practice. Prof. I. A. Bumblyte (LSMU)
12:45 – 13:15 Modern concepts of CKD prevention: we can do more. Prof. M. Miglinas (VU)
13:15 – 13:45 Treatment of hepatitis C in CKD patients and kidney recipients. MD PhD A. Buivydiene (VU)
13:45 – 14:15 Acute kidney injury. Prof. I. Skarupskiene (LSMU)
14:15 – 14:45 CKD and treatment of anemia. MD PhD L. Rimsevicius (VU)
14:45 – 15:30 Discussion

 

Session for physicians
Chairmen: Prof. A. Jankauskiene, MD PhD L. Rimsevicius

15:30 – 15:45 And it happened: what to do next? K. Dackute (social partner)
15:45 – 16:15 Cardiorenal syndrome: what’s new? Assoc. Prof. D. Zaliaduonyte-Peksiene (LSMU)
16:15 – 16:45 Kidney transplantation and comorbidities: how to prepare? MD D. Alekniene (VUL SK)
16:45 – 17:10 Bone changes after kidney transplantation. MD V. Petrauskiene (LSMU)
17:10 – 17:35 SONG initiative: from research to solution. MD K. Azukaitis, Prof. A. Jankauskiene (VU)
17:35 – 18:00 Cardiac arrhythmias after kidney transplantation: treatment and outcome. MD PhD Neda Kusleikaite-Pere (LSMU)

 

Session for nurses and patients
Chairmen: L. Domarke, D. Garmuviene

15:30 – 16:00 Uric acid: does hyperuricemia harm? MD J. Kurganaite (LSMU)
16:00 – 16:30 Immunosuppression toxicity: how to reduce? MD M. Gudynaite (VUL SK)
16:30 – 17:00 Physical activity in CKD. MD I. Stramaityte (LSMU)
17:00 – 17:30 Perspective for the treatment of hereditary kidney diseases. MD A. Cerkauskaite (VU)
17:30 – 18:00 Dialysis and pregnancy: is it possible? MD S. Anisko (VUL SK)

 

  • The conference is dedicated to doctors of all specialties, nurses, dialysis engineers, nephrological patients
  • Organizers of the conference: Lithuanian kidney foundation, Lithuanian association of nephrology, dialysis and transplantation
  • Participation is free. Will be issued university (VU participant certificates (5 hours))
Viršytas registracijų limitas, registracija negalima
Viršytas registracijų limitas, registracija negalima