Narystė

Prisijunk prie nefrologų ir kitų specialybių gydytojų, pasišventusių klinikiniam darbui,
mokslui ir įgūdžių tobulinimui ir siekiančių pagerinti inkstų ligų prevenciją, gydymą bei
stebėseną.