Trumpai apie inkstus

Mūsų inkstai yra pakankamai nedidelis organas, jie sudaro apie 0,5% mūsų kūno svorio, kad būtų paprasčiau įsivaizduoti, jie yra šiek tiek didesni nei kortų kaladė. Nors tai ir mažas organas, bet jis atlieka labai svarbias organizmo funkcijas, vienu metu juose yra apie 25% mūsų kraujo, taip pat jie sunaudoja 20 % – 25 % mūsų deguonies.

Nepriklausomybės bendraamžis

Vartau nuo laiko pageltusius dokumentus. Atmintyje iškyla Santariškių ligoninės kuklioje auditorijoje susirinkęs būrelis bendraminčių, nutarusių įkurti Lietuvos inkstų fondą. Steigiamasis susirinkimas įvyko 1990 metų gruodžio 12d. Jame dalyvavo Gasparas Aleksa, Natalija Bucevičiūtė, Neta Vanagienė, Elvyra Šileikienė, Aldona Kavaliauskaitė,Vida Petrauskaitė. Valdybos pirmininku buvo išrinktas prof.B. Dainys. Buvo kalbėta apie fondo tikslus. Kai kurie iš jų šios dienos ligoniams, o ir patiems gydytojams gali pasirodyti keisti ar net nesuprantami, pavyzdžiui: “Rūpintis, kad būtų stiprinama šios specializuotos pagalbos (sergantiems inkstų funkcijos nepakankamumu) materialinė bazė, kad hemodializės procedūros būtų prieinamos visiems Lietuvos gyventojams, kuriems tik jos reikalingos”.

(plačiau…)

Fondo veiklos tikslai

  1. Fondo veiklos tikslai:
    1. labdaros ir (ar) paramos, prireikus kitokios pagalbos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka mokslo, švietimo, kultūros, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir su naudos sau siekimu nesiejamose srityse;
    2. labdaros, paramos bei pagalbos inkstų ligomis sergantiems asmens, jų šeimos nariams bei šių ligų donorams teikimas, organizavimas, skatinimas;
    3. specializuotos medicininės pagalbos, hemodializės procedūrų, inkstų transplantacijos, peritoninės dializės procedūrų, reabilitacijos, kitų medicininių išteklių bei paslaugų prieinamumo skatinimas ir rėmimas;
    4. socialinės ir psichologinės pagalbos, kitų socialinių paslaugų prieinamumo ligoniams, sergantiems inkstų ligomis, skatinimas ir rėmimas;

(plačiau…)