Apie mus

Pagrindinis Lietuvos inkstų fondo tikslas yra suteikti galimybę mokslininkams, gydytojams ir inkstų ligomis sergantiems pacientams apsikeisti žiniomis bei turima informacija, juos paremti ir skleisti inkstų sveikatą gerinančias idėjas valstybės mąstu.

1990 metų gruodžio 12d. Prof. Balys Dainys su kolegomis (Gasparas Aleksa, Natalija Bucevičiūtė, Neta Vanagienė, Elvyra Šileikienė, Aldona Kavaliauskaitė,Vida Petrauskaitė) įsteigė Lietuvos inkstų fondą. Vieni iš pirmųjų siekių buvo: “Rūpintis, kad būtų stiprinama šios specializuotos pagalbos (sergantiems inkstų funkcijos nepakankamumu) materialinė bazė, kad hemodializės procedūros būtų prieinamos visiems Lietuvos gyventojams, kuriems tik jos reikalingos”. Vėliau prof.Marius Miglinas inicijavo kasmetines LIF konferencijas aktualiausiomis nefrologijos bei inkstų transplantacijos temomis.